Elektroninės parduotuvės taisyklės.
1. Bendrosios nuostatos. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – ” Pirkėjas, Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – ”mūsų”) teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ar tvarkyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas supažindinamas su taisyklėmis el. parduotuvės tinklalapyje ir privatumo sąlygomis, kurias nustato LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.
2. Pirkti elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
2.1. veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus , kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
2.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
2.3. juridiniai asmenys;
2.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
3. Pirkdami elektroninėje parduotuvėje Pirkėjai pateikia savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo produktai turi būti jums pristatyti. Jūsų duomenys saugomi remintis LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais tokių duomenų rinkimą.
4. Prekių kainos, nurodytos e. parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e. parduotuvėje. Prekių kainos e. parduotuvėje yra nurodytos galutinė suma eurais. Pristatymo kainos neįskaičiuotos.
5. Sutartis tarp Pirkėjo ir mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas e. parduotuvėje suformavo prekių krepšelį, nurodė pristatymo adresą, apmokėjo susipažinęs ir sutikęs su mūsų taisyklėmis, paspaudė mygtuką “Apmokėti”.
Sutartis yra saugoma e. parduotuvėje ir Pirkėjas apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą informuojamas gaudamas pranešimą el.pašto adresu.
6. Pirkėjo teisės ir pareigos.
6.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e. parduotuvėje iš pateikto sąrašo prekių laikantis taisyklių.
6.2. Registracijos formoje privalote pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, Jūs privalote nedelsdamas duomenis atnaujinti.
6.3 Jūs atsakote už visus veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuve.
6.4 Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes. Jei Jūs, be svarbių priežasčių atsisakote priimti prekes, Jūs privalote padengti prekių pristatymo išlaidas.
6.5. Įsipareigojate neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos ir prisijungimo duomenų. Praradus prisijungimo duomenis nedelsiant turite informuoti . Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Jūsų prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės e. parduotuvės administratoriui pakeisti Jūsų prisijungimo duomenis. Tokiu atveju turime teisę laikyti, kad veiksmus e. parduotuvėje atlikote Jūs.
6.6. Neatsakome už jokius trečiųjų asmenų veiksmus, kai tokie asmenys, pasinaudoję Jūsų kortelės duomenimis, sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami e. parduotuvės paslaugomis.
6.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.
7. Pardavėjo teisės ir pareigos.
7.1. Jeigu registracijos metu pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys duomenys, arba nesilaikote kitų įsipareigojimų turime teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Jūsų duomenis arba apriboti Jūsų teisę naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Jūsų pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsakote tik Jūs pats.
7.2 Mes pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti galimybę naudotis mūsų paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad bandote pakenkti mūsų darbui arba stabiliam e. parduotuvės veikimui.
7.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas.
7.4. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Jums naudotis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
7.5 . Mes įsipareigojame gerbti Pirkėjo privatumo teisę į priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
7.6. Mes įsipareigojame pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Įsipareigojame Jums pasiūlyti analogišką prekę jeigu dėl tam tikrų priežaščių negalime pristatyti tinkamą prekę. Jums atsisakius priimti prekės analogą, sumokėtus pinigus grąžinsime per 72 valandas, jeigu Jūs padarėte išankstinį apmokėjimą.
7.7. Negavus apmokėjimo pagal užsakymą per 3 darbo dienas, prekės grąžinamos į prekybą, o Pirkėjo užsakymas atšaukiamas.
8. Prekių apmokėjimas ir kainos.
8.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
8.2. Sutartis pradeda galioti, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, o mes gavę užsakymą ir apmokėjimą atsiunčiame patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
8.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos galutinė suma eurais.
8.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes banko kortele per internetinę apmokėjimų sistemą Stripe. Jūs patvirtinate užpildytą mokėjimo nurodymo formą. Jūsų duomenis bus saugomi Stripe sistemoje. Sėkmingai apmokėję už prekes, gausite patvirtinimo laišką anketoje nurodytu el. pašto adresu ir Jūsų užsakymas bus apdorojamas vos tik gausime patvirtinimą iš Stripe sistemos.
9. Prekių pristatymas.
9.1. Pirkėjas užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, tel. numerį ir kitą reikalingą informaciją. Jeigu pirkėjas informacijos laukelyje neįrašė kontaktinio tel.Nr. užsakymas nesiunčiamas tol, kol kontaktinis tel.Nr. nebus praneštas el.paštu svaroskvapai@gmail.com
9.2. Mes įsipareigojame pristatyti prekes, po gauto apmokėjimo, jūsų užsakyme nurodytu adresu, per 2-5 darbo dienas.
9.3. Prekių pristatymo Lietuvos Respublikoje kaina yra tokia, kokia yra nurodyta elektroninėje parduotuvės užsakymų pateikimo sistemoje, prekių užsakymo pateikimo momentu.
9.4. Omniva paštomatai kaina 3.99 eurai. (per 2-5 darbo dienas)
9.5. Atsiėmimas švaros prekių parduotuvėje adresu Taikos pr. 80, Klaipėda (Naujasis turgus) nuo 10.00 iki 15.00 val. Nemokamai.
9.6. Visos pretenzijos dėl užsakymo siunčiamos į el.paštą svaroskvapai@gmail.com ir priimamos per 24 val. po užsakymo priėmimo.
9.7. Prekių atsiėmimo metu Jūs privalote patikrinti prekių siuntos būklę. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Jūs privalote informuoti apie tai Pardavėją ir jeigu įmanoma atsiųsti įrodymą į mūsų elektroninės parduotuvės elektroninį paštą svaroskvapai@gmail.com .Jeigu transportavimo metų prekės buvo pažeistos būtina pateikti nuotrauką.
9.8. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
9.9. Jei dėl tam tikrų priežascių nėra reikiamų prekių, tuomet Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo mūsų nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju mes įsipareigojame nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.10. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės.
10. Prekių garantijos ir kokybė.
10.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
10.2. Mes neatsakome už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
11. Prekių grąžinimas.
11.1. Daiktų grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo” ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ numatyta tvarka.
11.2. Prekių atsiėmimo metu Jūs privalote patikrinti prekių siuntos būklę. Pastebėję siuntos pažeidimą, Jūs privalote informuoti apie tai Pardavėją ir jeigu įmanoma atsiųsti įrodymą į mūsų elektroninės parduotuvės elektroninį paštą svaroskvapai@gmail.com .
11.3. Pardavėjas turi teisę vykdyti akcijas ir keisti pristatymo sąlygas.
11.4. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas numato, kad Jūs turite teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas mums apie tai raštu (el. paštu svaroskvapai@gmail.com ) per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.
11.5. Daiktas turi būti grąžinamas toje pakuotėje, kurioje jis buvo pristatytas. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta ir įpakuota.
11.6. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai. Prieš grąžinant prekę, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju ir pateikti prekės įsigyjimo įrodymą.
11.7. Mes neatsakome už Pirkėjo užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės.
11.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, mes įsipareigojame primtii nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes neturime analogiškos prekės, grąžiname Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pirkėjas apmoka siuntimo išlaidas, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl prekės kokybės.
12. Pirkėjo atsakomybė.
12.1 Pirkėjas visiškai atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis mūsų elektonine parduotuve.
12.3. Mes neatsakome už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per mūsų parduotuvėje esančias nuorodas.
1 2.4. Pirkėjas atsako už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo atpažinimo kodu, Pirkėjas atsako už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
12.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
13. Privatumo politika.
13.1. Asmens duomenų apsauga. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenų, bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau identifikuotas.
13.2. Mes vadovaudamiesi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
13.2.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
13.2.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
13.2.3. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t. y. tik tais atvejais, kai: Duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių; sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; įspareigojame tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
13.2.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
13.2.5. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
13.2.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
13.2.7. Apie asmens duomenų tvarkymą Vyriausybės nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
13.3. Mes gerbiame kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e.parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad būtų galima:
13.3.1. apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
13.3.2. išrašyti finansinius dokumentus;
13.3.3. išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
13.3.4. įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
13.4. Registracijos e. parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
13.5. Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
13.6. Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 13 punkto 3dalies tikslams pasiekti. Mes neperduosime Kliento asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.
13.7. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu svaroskvapai@gmail.com arba paštu. Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.
13.8. Naudotis e. parduotuvės paslaugomis gali:
13.8.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
13.8.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
13.8.3. juridiniai asmenys;
13.8.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
13.9. Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politikos sąlygas apie tai pranešdami savo elektroninės parduotuvės svetainėje. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.
13.10. Jūs turite teisę gauti mūsų patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius, automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, bei jo reikšmę ir pasekmes Jums.
13.11. Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (elektroninį paštą, telefono numerį) mes taip pat naudojame bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums svarbią informaciją apie Paslaugas, jų teikimą ir susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais sandoriais ir pan.
13.12. Teikdami Jums Paslaugas ir vykdydami pirkimo pardavimo sutartis, atlikdami pinigų grąžinimą (jei Jūs grąžinate įsigytą prekę), suteikdami nuolaidas ir kt. – mes greta Jūsų registracijos duomenų taip pat tvarkome duomenis apie Jūsų pirkimo operacijas (Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ir gyvenamosios vietos adresai, parašas (jei patys priimate prekes), pirkimo bei pristatymo data, prekių pavadinimai, kiekiai, pirkinių kainos ir suteiktos nuolaidos, mokėjimo už pirkinius metodas ir mokėjimų informacija). Šie duomenys saugomi 2 metus nuo operacijos atlikimo dienos.
13.13. Mes nuolat dedame visas pastangas, kad mūsų asortimentas, taikomos akcijos ir nuolaidos atitiktų mūsų pirkėjų poreikius. Analizės metu mes naudojame nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Jūsų vardo, kontaktinės ir kitokios Jus individualizuojančios informacijos.
13.14. Visus Jūsų asmens duomenis mes gauname tik iš Jūsų. Anketinius duomenis Jūs mums pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registracijos anketas, o pirkimo duomenis – naudodamasis Paslaugomis.
14. Baigiamosios nuostatos
14.1. Mes pasiliekame teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Jus informuodamas e. parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e. parduotuvės sistemoje.
14.2. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Jūs turite teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e. parduotuvės paslaugomis.
14.3 Jei po Taisyklių pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais.
14.4. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.